Yr artist Helaina Sharpley yn y Bandstand 3-4 Ebrill

Home / News / Yr artist Helaina Sharpley yn y Bandstand 3-4 Ebrill

Bydd yr artist Helaina Sharpley yn creu darlun ar raddfa fawr a gwaith celfyddydol o wifrau yn y Bandstand ar y Promenâd, Llandudno, ar ddydd Llun 3 Ebrill a dydd Mawrth 4 Ebrill, LLENWI’R BWLCH. Cafodd y gwaith hwn ei gomisiynu gan brosiect Culture Action Llandudno CIC (CALL). Nod y sefydliad yw defnyddio celfyddyd a diwylliant i adfywio’r amgylchfyd adeiledig a bywiogi’r gymuned.

Bydd Helaina yn creu gwaith celfyddydol i gynrychioli pier Llandudno a’r Pafiliwn enwog cyn y tân a ddinistriodd y pafiliwn hwnnw yn 1994.

Dywed Sabine Cockrill, Cyfarwyddwr CALL:
Roedd gan Theatr Pafiliwn y Pier hanes anhygoel – fel neuadd gyngerdd yn y lle cyntaf, lle chwaraeai Cerddorfa’r Riviere (1886-1936), yna fel cartref i sioeau ‘variety’ gwych tan y 1960au. Roedd yn ganolbwynt ar gyfer diwylliant ac adloniant yn y gymuned. Rydym yn awyddus i gofnodi hanes y ‘Man Coll’ hwn ac rydym yn gofyn i bobl ddod i weld gwaith Helaina ac i rannu eu teimladau a’u syniadau nhw am yr hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol yn y rhan hon o’r dref.

Bydd Helaina yn y Bandstand ar 3 a 4 Ebrill. Bydd ‘peiriant ymdrochi’, a ddarperir trwy garedigrwydd Gŵyl Gelfyddydau

Bydd Helaina yn y Bandstand ar 3 a 4 Ebrill. Bydd ‘peiriant ymdrochi’, a ddarperir trwy garedigrwydd Gŵyl Gelfyddydau LLAWN, ar gael i annog pobl i ysgrifennu eu sylwadau a’u storïau. Mae’r prosiect hwn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa Syniadau : Pobl : Lleoedd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Dywed Sabine:
“Mae ein prosiect yn canolbwyntio ar ddiwylliant Llandudno ac yn defnyddio’r celfyddydau i annog rhyngweithio ac i hybu trafodaeth am yr amgylchfyd adeiledig o’n cwmpas. Rydym yn awyddus i edrych ar orffennol a dyfodol yr ardal o gwmpas pier Llandudno – mae’n lleoliad diwylliannol allweddol yn hanes ac yn nyfodol Llandudno.”

Aeth Marc Rees, sy’n curadu’r prosiect hwn ar ran CALL, ati i gomisiynu Helaina am fod ei gwaith celfyddydol yn cyfuno technegau darlunio traddodiadol a gwaith cyfoes â gwifrau.

“Mae gwaith Helaina yn mynegi sensitifrwydd at y gorffennol ynghyd â’r egni cyfoes y gobeithiwn ei weld yn y dyfodol. Rydym yn annog pobl i ddod i weld y gwaith wrth iddo ddigwydd, ac i rannu eu straeon a’u sylwadau am y modd y gall celfyddyd a diwylliant fywiogi ein cymuned,” meddai Marc.

Mae Helaina, sydd yn gweithio yng Ngorllewin Swydd Efrog, yn creu gwaith â gwifr mewn dau a thri dimensiwn. Mae hi’n derbyn comisiynau personol ac yn creu gwaith i orielau a siopau yn y DG ac yn rhyngwladol. Caiff ei dylanwadu’n arbennig gan geinder pensaernïaeth Edwardaidd a Fictoraidd. Enillodd ei gwaith wobrau yn Ffair Fasnach Crefftau Prydain, a oedd yn gyfle i arddangos y gorau o gelfyddyd a chrefftau Prydeinig cyfoes. Mae’r artist David Hockney yn berchen ar ddau ddarn o’i gwaith.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close