Ymgyrchu Creadigol yn Llandudno, Ailie Rutherford

Home / News / Ymgyrchu Creadigol yn Llandudno, Ailie Rutherford

Mae prosiect celfyddydol yn Llandudno yn archwilio’r ffyrdd y gall diwylliant a threftadaeth fod o fudd i’r economi a’r gymuned leol. Mae menter gymdeithasol CALL (‘Culture Action Llandudno’) yn dod ag artistiaid i’r dref, yn rhan o brosiect o’r enw ‘Siapio Fy Nhref’.

Mae arweinydd y prosiect, Ailie Rutherford, yn archwilio ‘Llandudno Dan yr Wyneb’ yn ei phrosiect ‘Undercurrents’, ac fe gynhelir dau ddigwyddiad newydd yn Llandudno ym mis Ionawr.

Dywedodd Ailie:
“Dw i’n edrych am bobl i fod yn rhan o grŵp ‘Ymgyrchu Creadigol’ newydd a chyffrous. Hoffem wahodd pobl o gefndiroedd o bob math i gymryd rhan mewn sgwrs gychwynnol. Dw i’n gobeithio dod ag artistiaid, meddylwyr creadigol ac ymgyrchwyr lleol ynghyd i edrych ar ffyrdd posib o weithio gyda’n gilydd.”

Yn ddiweddar, bu Ailie’n ceisio sbarduno trafodaethau yn Llandudno trwy fynd â ‘Mynydd Iâ’ allan i’r dref ac annog pobl i sgwrsio ac i ysgrifennu negeseuon.

Yn ôl Ailie:
“Rhan waelod ‘Mynydd Iâ’ yw’r model – y màs enfawr yna sydd o dan yr wyneb ac sydd yn anweledig. Dw i’n defnyddio’r syniad hwnnw fel ffordd i ysgogi trafodaeth. Rydym yn trafod y datblygiadau economaidd sydd dan yr wyneb ac sydd yn effeithio arnom bob un. Cefais fy synnu ba mor gyflym y trodd fy sgyrsiau yn Llandudno at ystyriaethau gwleidyddol. Dw i wedi trafod anghydraddoldeb, digartrefedd, banciau bwyd a’r defnydd o’r môr gyda thrigolion lleol.
Dw i’n gobeithio y bydd y digwyddiadau i ddod yn datgelu ffyrdd newydd o gyfuno ein sgiliau er mwyn ysgogi’r newidiadau yr ydym am eu gweld, er mwyn cryfhau cysylltiadau ac er mwyn ail-ddychmygu Llandudno fel canolfan ar gyfer gweithredu creadigol yng ngogledd Cymru.”

Cynhelir y cyfarfodydd ‘Ymgyrchu Creadigol’ cyntaf ar ddydd Mawrth, 16 Ionawr 2018, yng Nghanolfan Gymunedol Craig y Don, Llandudno, rhwng 5.30 a 7.30pm ac ar ddydd Mercher, 17 Ionawr 2018, yn Nhŷ Tedder, 26 Augusta St, Llandudno, rhwng 2.00 a 4.00pm. Gallwch gadw lle ar-lein er mwyn cymryd rhan: https://www.cultureactionllandudno.co.uk/events/.

Yn ôl Sabine Cockrill, Cyfarwyddwr CALL:
“Rydym wedi trefnu ein preswyliadau artistig fel bod yr artistiaid hynny’n gallu cydweithio â’r gymuned leol.
Gwelwn y prosiect hwn yn gyfle i wneud rhywbeth gwreiddiol a chyffrous a allai arwain at ddatblygu’r dref fel cyrchfan ddiwylliannol o bwys yng ngogledd Cymru, ac at sicrhau buddion i’r economi leol ac at ddenu twristiaid diwylliannol.”

Mae’r prosiect hwn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa Syniadau: Pobl: Lleoedd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

I gael mwy o wybodaeth am ein sesiynau Ymgyrchu Creadigol ac am yr holl artistiaid sy’n cymryd rhan ym mhrosiect ‘Siapio Fy Nhref’, ewch i www.cultureactionllandudno.co.uk.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close