Amgueddfa Lwch – Sarah Younan

Home / News / Amgueddfa Lwch – Sarah Younan

Amgueddfa Lwch 03 Gorffennaf 2016
Mae’r artist Sarah Younan yn creu ‘Amgueddfa Lwch’ i ddathlu diwedd ei chyfnod preswyl yng Nghapel hanesyddol y Tabernacl yn Llandudno y Sul hwn. Dros yr 20 diwrnod diwethaf, bu Sarah’n glanhau’r capel yn ddefodol, gan godi am 4.30am a glanhau tan 8.30pm. Mae’r artist wedi trawsnewid y gofod trwy ddefod, ac wedi creu ei sebon a’i chŵyr ei hun ar gyfer glanhau’r adeilad ar ei phen ei hun.

Cafodd Sarah ei hysbrydoli i lanhau ar ôl gweld pwll bedydd unigryw y capel hardd, sydd yn gofeb gofrestredig Gradd 2. Arweiniodd y syniad o lanhau’r enaid at feddwl am lanhau’r adeilad, a fu’n wag ers nifer o flynyddoedd.

Dywedodd Sarah, sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, “Treuliais fy amser yn yr adeilad ar fy mhen fy hun, er mwyn ‘rhyddhau’r adeilad a rhyddhau fy hun’.”

Yn ystod y broses o lanhau, aeth ati i gasglu llwch a malurion o’r capel. Defnyddiodd y rhain i greu gwaith celfyddydol ar gyfer yr ‘Amgueddfa Llwch’, a fydd yn cael ei chyflwyno yn y festri yn ystod yr arddangosfa derfynol ar ddydd Sul.

Dywedodd Sabine Cockrill, Cyfarwyddwr Culture Action Llandudno (CALL CIC):
“Sefydlwyd CALL i archwilio’r posibiliadau ar gyfer adfywio adeiladau anghofiedig neu ‘Fannau Coll’ Llandudno. Mae Sarah wedi newid y capel – mae wedi ei adfer a’i ddychwelyd i’w ogoniant blaenorol trwy ei lanhau. Mae’r gofod erbyn hyn yn edrych fel petai wedi cael ei garu. Mae’r prosiect, sy’n rhan o gynllun Preswyliadau Tabernacl neu TABLAB (Labordy Tabernacl), yn cynnig amser a lle i archwilio adeiladau ac i feddwl am eu lle a’u rôl yng nghymuned Llandudno – yn ogystal â photensial ar gyfer adfywiad.”

Mae’r prosiect hwn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa ‘Syniadau : Pobl : Lleoedd’ Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Bydd y digwyddiad terfynol hefyd yn cynnwys sgwrs gyda Churadur TABLAB, Marc Rees, ffilm newydd gan y gwneuthurwr ffilmiau lleol, Matt Sydall, sy’n dangos Sarah’n glanhau, a ffrog fedydd wreiddiol ar fenthyg gan Amgueddfa Llandudno.

Dyddiadau’r Arddangosfa Derfynol:
Sul 3 Gorffennaf 2-5pm, Sgwrs â’r Artist am 3pm
Darperir lluniaeth ysgafn.

“Mae croeso i bawb alw draw i’r Capel ar ddydd Sul. Dewch am 3pm i ddysgu mwy am ddatblygiad y prosiect ac am Sarah ei hun. Rydym yn gobeithio y bydd cymuned Llandudno yn mwynhau ystyried yr adeilad, ei gadwraeth a’r modd y mae glanhau Sarah wedi arwain at newid cynnil ond pwysig,” meddai Sabine.

This post is also available in: English

Related Posts
Siop Pop at the Victoria Centre, Llandudno Easter

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close