re:verb

Prosiect cyntaf CALL dan faner “Mannau Coll” fydd at:sain | re:verb, prosiect dan arweiniad Marinella Senatore, artist o’r Eidal, sydd yn gweithio gyda channoedd o bobl ar brosiectau diwylliannol ar raddfa fawr IAWN. Bydd Marinella yn gweithio yn Llandudno rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2015. Yn y lle cyntaf, bydd hi’n casglu straeon gan bobl leol am eiliadau coll yn eu bywydau – a gall y rheiny fod yn straeon am unrhyw beth a phopeth.

O’r sesiynau cychwynnol hyn, bydd Marinella yn gweithio ar y cyd â’r rheiny sy’n dymuno adrodd eu straeon, er mwyn creu saith stori o Landudno.

Cam nesaf y prosiect wedi hynny fydd i’r rheiny sy’n dymuno gwneud weithio gyda choreograffwyr Marinella i ddod o hyd i ffyrdd o fynegi eu storïau trwy ddulliau di-eiriau. Ni fydd hi’n fater o “ddysgu pobl i ddawnsio”. Hanfod y prosiect, yn hytrach, yw y caiff ei arwain gan y cyfranogwyr eu hunain. O ran symudiad a dawns, felly, caiff pobl eu hannog i wneud yr hyn y maent yn gyffyrddus yn ei wneud – a dim mwy na hynny. Nid pawb sy’n adrodd stori fydd yn gorfod symud ymlaen i’r rhan honno o’r prosiect.

Wedi hynny, bydd Marinella yn dechrau datblygu sgriptiau ar gyfer y saith ffilm fer.

Ar ôl wythnos o sesiynau hyfforddi technegol ym mis Ebrill, a fydd yn agored i bob un, rhan olaf y prosiect rhyfeddol hwn fydd ffilmio’r saith ffilm fer ar leoliad yn ardal Llandudno. Bydd Marinella a’i thîm yn sicrhau bod cyfranogwyr yn dysgu’r holl sgiliau angenrheidiol er mwyn gallu gwneud hynny.

Dylid nodi bod tîm Marinella, sydd erbyn hyn yn arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd, yn aelodau o brosiect gwirfoddol eu hunain ar un adeg.

Mae angen cannoedd o bobl ar y prosiect uchelgeisiol hwn: perfformwyr, cerddorion, cantorion, gwneuthurwyr gwisgoedd, dawnswyr, mabolgampwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, technegwyr goleuo a sain a storïwyr. Mae croeso i bob un, yn weithwyr proffesiynol ac amaturiaid. Mae’r elfen “amatur” yn bwysig i Marinella. Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â chreu cyfleoedd i bobl a’u helpu nhw i ddysgu sgiliau newydd.

Byddwn yn trafod darlledu’r straeon a’r ffilmiau â’r wasg leol a chenedlaethol, er mwyn i’r gweithiau gyrraedd cynulleidfa mor eang â phosib. D’yn ni ddim eisiau addo pethau amhosib ond mae darllediadau cyfryngol yn un o amcanion y prosiect.

Felly rhowch y gair ar led os gwelwch yn dda!

Os hoffech chi ymuno ag at:sain | re:verb, neu os ydych yn adnabod rhywun arall y gallai’r prosiect fod o ddiddordeb iddyn nhw, rhowch wybod i ni drwy e-bostio info@cultureactionllandudno.org.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y bydd Marinella a’i thîm yn Llandudno. Cynhelir cyfarfodydd cyntaf y prosiect hwn rhwng 12 a 14 Chwefror a 3 a 7 Mawrth, 2015.

Os oes diddordeb gennych yn y prosiect ond os ydych chi’n awyddus i gael mwy fyth o fanylion, cewch ddigonedd o wybodaeth am Marinella Senatore a CALL ar www.cultureactionllandudno.org.

Tuesday 3rd March to Saturday 7th March 2015
Project introductions and story gathering sessions

Marinella Senatore

Project introductions and story gathering sessions

Marinella Senatore

Monday 16th March to Saturday 21st March 2015
Developing ideas about how to tell the stories gathered through movement

Elisa Zucchetti & Nandhan Molinaro, Choreographers

Developing ideas about how to tell the stories gathered through movement

Elisa Zucchetti & Nandhan Molinaro, Choreographers

Friday 17th April to Thursday 23rd April 2015
Technical training sessions e.g. how to use a camera, how to light, how to record sound for a video

Marinella Senatore & Arianna Carosi, Video Editor

Technical training sessions e.g. how to use a camera, how to light, how to record sound for a video

Marinella Senatore & Arianna Carosi, Video Editor

Monday 11th May to Sunday 17th May 2015
Shooting the 7 videos

Marinella Senatore & full crew

Shooting the 7 videos

Marinella Senatore & full crew

June 2015
7 videos edited and finished

7 videos edited and finished

July 2015 (date TBC)
Celebratory screening of videos

All participants, families, friends and stakeholders

Celebratory screening of videos

All participants, families, friends and stakeholders

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close