PROCESSIONS

Home / / / PROCESSIONS

PROSIECT CELF CENEDLAETHOL I DDATHLU
CANMLWYDDIANT HAWL MERCHED I BLEIDLEISIO

Fe’ch gwahoddir i chwarae rhan ym mhrosiect PROCESSIONS, un o’r gweithiau o gelfyddyd gyfranogol mwyaf erioed.

Mae CALL, ar y cyd â MOSTYN, yn falch o gyhoeddi ein cefnogaeth i PROCESSIONS, gwaith celfyddyd o gyfranogiad torfol, i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl i ferched ym Mhrydain bleidleisio am y tro cyntaf.

Ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018, ymunwch â miloedd o fenywod i ffurfio pedair o orymdeithiau epig PROCESSIONS ym mhedair prifddinas wleidyddol y DG – Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain.

Gwahoddir menywod a merched, y rheiny sy’n hunan-adnabod fel menywod, ac unigolion heb ryw deuaidd o bob oed, hil, diwylliant, gallu, cysylltiad gwleidyddol a chefndir i greu pedwar portread byw o fenywod heddiw. Byddwch yn cerdded gyda baneri a fflagiau a grëwyd ar gyfer yr achlysur yn benodol.

Bydd 100 o fudiadau yn gweithio gyda 100 o artistiaid a chymunedau o ferched ar hyd a lled y wlad i arwain y digwyddiad, yn rhan o raglen gyhoeddus helaeth o weithdai creadigol i greu 100 o faneri canmlwyddiant a fydd yn rhan o’r gwaith celf enfawr hwn.

Bydd y gweithdai gwneud baneri yn canolbwyntio ar destun a thecstilau, gan adleisio dulliau ymgyrchu’r Swffragetiaid. Fe fyddan nhw’n fannau i ystyried bywydau, syniadau a gobeithion menywod yn yr 21ain ganrif yn Llandudno.

Bydd yr artist Melanie Miller yn creu baner Llandudno ym mis Mai.

Gweithdai gwneud baneri tecstil:

12, 19, 26 Mai, 11am-4pm

10 Vaughan Street, Llandudno

I gael mwy o wybodaeth ac i gadw lle, ewch i

www.cultureactionllandudno.co.uk/events

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiad Caerdydd ac i gofrestru i fod yn rhan ohono, ewch i:

www.processions.co.uk

#PROCESSIONS2018, @processions2018, @ArtichokeTrust, @1418NOW

neu e-bostiwch info@cultureactionllandudno.co.uk.

Cafodd prosiect PROCESSIONS ei gomisiynu gan 14-18 NOW a’i gynhyrchu gan Artichoke. Cafwyd cymorth gan y Loteri Genedlaethol drwy gyfrwng Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, ac Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Cynhyrchir PROCESSIONS Caerdydd gan Artichoke ar y cyd â Gŵyl y Llais a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Events

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close