Haus of Helfa

Haus of Helfa, 26 Stryd Augusta, ddydd Gwener, 18 Medi.

Mewn bywyd blaenorol, roedd yr Haus of Helfa, 26 Stryd Augusta, yn gartref i ‘Tedder House’, Clwb RAFA Cymdeithas y Llu Awyr Brenhinol. Mae’r Haus of Helfa yn rhan o fenter Call (‘Culture Action Llandudno), menter gymdeithasol sydd yn bartneriaeth arloesol rhwng Ystadau Mostyn a Helfa Gelf Cyf.

“Hon yw fy nhrydedd flwyddyn yn yr Haus of Helfa ac fe fu’r lleoliad, yr adeilad a’r artistiaid eraill sy’n rhan o’r prosiect yn ddylanwad mawr ar fy ngwaith. Mae gen i ofod mawr ar y llawr cyntaf sydd yn gartref i ddramâu a pherfformiadau ar y penwythnos. Hon yw’r ystafell a ddefnyddid gynt gan Glwb y RAFA – cynhaliwyd nosweithiau bingo yma ac mae hynny’n sail i fy mherfformiad,” meddai Alan Whitfield, artist sy’n gweithio â chyfryngau digidol, ffilm, gosodweithiau, perfformiadau a ffotograffiaeth.

“Rhoddodd y broses o wneud cais i Haus of Helfa eleni ddyddiad cau i mi – ac roedd hynny’n ysgogiad i greu gwaith newydd. Mae’r prosiect wedi caniatáu i fi ailystyried un o fy mhrosiectau fel myfyriwr ac edrych o’r newydd ar hen luniau o fy Nain a’i thŷ. Arweiniodd hynny at archwilio deunyddiau a threulio amser yn ystyried gwahanol themâu yn ystod y cyfnod preswyl,” meddai Rebecca F. Hardy, artist sy’n gweithio â chyfryngau digidol, arlunio, ffilm, gosodweithiau, cyfryngau cymysg, ffotograffiaeth, printiau a cherflunwaith.

Mae’r Haus of Helfa yn gartref i ddeuddeg o artistiaid ac i lenor preswyl, Remy Dean, sy’n gweithio ym ‘Mar yr Awduron’. Ar yr ochr chwith, wrth i chi fynd i mewn i’r Haus of Helfa, mae ‘Bar yr Awduron’ yn cynnwys cownter, byrddau a chadeiriau a achubwyd o adeilad adfeiliedig cyfagos, Gwesty’r Tudno Castle.

“Pan ddechreuais fy mhreswyliad yn rhan o Haus of Helfa, meddyliais y byddwn yn defnyddio hen estyll i greu fy ngosodwaith. Ond cefais fy nylanwadu gan yr adeilad ac, yn y pen draw, defnyddiais fwrdd plastr; mae fy strwythurau fel petaent yn rhan strwythurol o wead yr adeilad. Roedd teitl y cyfnod preswyl, ‘Datgelu ac ailystyried’ yn fodd o chwarae â’r syniad o gelfyddyd a barddoniaeth finimalaidd – ac i’w defnyddio mewn ffyrdd chwareus. Dw i’n ymwneud â phynciau mawrion fel bywyd, marwolaeth ac ideoleg ond dw i’n ceisio gwneud hynny â hiwmor,” meddai Neil Coombs, artist sy’n gweithio â chyfryngau digidol, ffilm, gosodweithiau, ffotograffiaeth a llyfrau.

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close