Ffactri

Yn rhan o raglen adfywio ehangach y bydd Cartrefi Conwy yn ei gynnal ledled Ystâd Tre Cwm, mae CALL wedi datblygu prosiect gydag artist o fri rhyngwladol, Owen Griffiths, a’r Cynhyrchydd Creadigol, Isabel Griffin.

Bydd eu prosiect, FFACTRI, yn ceisio creu perthynas gymdeithasol weithgar â’r trigolion ac yn eu hannog nhw i gael dylanwad ar y mannau o’u cwmpas. Bydd yr artistiaid yn trefnu sesiynau i weddu i amserlenni ac ymrwymiadau trigolion Tre Cwm (gwaith, ysgol acti), ac maent yn awyddus i rymuso ac annog pobl i adeiladu perthynas newydd gadarnhaol â’u hamgylchfyd. Bydd y gweithgareddau yn helpu i ddod â thrigolion a staff at i gilydd staff wrth iddynt fynd ati i greu gofod âr y cyd â’r artistiaid.

Bydd Owen ac Isabel yn cyflwyno hanfodion dylunio gofod i gyfranogwyr a thrigolion trwy gyfrwng darluniau a modelau. Bydd hynny’n arwain yn y pen draw at greu gofod cymunedol wedi’i ddylunio gan y rheiny a fydd yn ei ddefnyddio. Byddant yr artistiaid hefyd yn cynnal digwyddiadau i ddod â’r gymuned at ei gilydd, fel Y Swper Tsili a gweithdai a fydd yn galluogi’r artistiaid i feithrin perthynas agos â’r trigolion.

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close