Cydlynydd Ymgysylltu ‘Mannau Coll’

JD CALL Engagement coordinator cymraeg final

Mae CALL CIC (‘Culture Action Llandudno’) yn fenter gymdeithasol a sefydlwyd i hwyluso adfywiad diwylliannol yn Llandudno, gogledd Cymru. Ar hyn o bryd, rydym yn cyflwyno rhaglen dair blynedd o hyd o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn rhan o’n prosiect, “Mannau Coll”. Rydym yn chwilio am unigolyn galluog a deinamig i weithio fel Cydlynydd Ymgysylltu ar ein rhan. Byddwch yn gyfrifol am ein gwaith estyn allan cymunedol ac am ddatblygu cynulleidfaoedd. Mae’r rôl yn un llawrydd, ran amser a bydd y cytundeb yn para am 9 mis. Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at info@cultureactionllandudno.co.uk

Ceisiadau ar agor: 24 Mai 2017
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 19 Mehefin 2017
Cyfweliadau: 26-28 Mehefin 2017
Cynnig y cytundeb: 30 Mehefin 2017
Dechrau’r cytundeb: 03 Gorffennaf 2017 (agored i drafod)

Mae’r prosiect hwn yn ffrwyth menter gydweithredol a chymorth ariannol gan gronfa

Creu : Cymunedau : Cyfoes Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Ysgol Gelf FreeHaus 2017/18

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close