Ffotomarathon Llandudno, 17 Mehefin 17, newyddion-1

Home / News / Ffotomarathon Llandudno, 17 Mehefin 17, newyddion-1

Cynhelir cystadleuaeth ffotograffiaeth gyffrous yn Llandudno ar 17 Mehefin. Bydd gofyn i gystadleuwyr dynnu 8 llun o 8 testun cyfrinachol mewn 8 awr. Mae’r Ffotomarathon yn ffenomen fyd-eang ac fe gynhaliwyd cystadlaethau mewn lleoliadau ledled y byd, gan gynnwys Berlin, Cape Town, Caerdydd, Copenhagen, Madrid, Nairobi, Shenyang, Toronto ac, yn awr, Llandudno.

Mae yna wahanol fersiynau o’r Ffotomarathon ledled y byd ond, yn gyffredinol, y nod i gyfranogwyr yw tynnu lluniau o nifer penodol o bynciau mewn cyfnod penodedig. Fe allai hynny olygu 6 thestun mewn 6 awr, 12 testun mewn 12 awr neu hyd yn oed 24 testun mewn 24 awr. Mae Ffotomarathonau’n cael eu hystyried yn her ffotograffig nodedig.

2pm Topics at Photomarathon Cardiff, Copyright by Betina Skovbro Photography/Photomarathon UK

Mae eu poblogrwydd hefyd yn deillio o’r ethos agored: gall unrhyw un sy’n barod i dderbyn yr her gymryd rhan yn Ffotomarathon Llandudno. Mae’r digwyddiad yn agored i gyfranogwyr 3+ oed; bydd plant yn cymryd rhan mewn mini-marathon 4 awr o hyd.

Fel arfer, caiff lluniau eu barnu yn ôl meini prawf sy’n cyfuno ystyriaeth o dechneg ffotograffig a chreadigrwydd wrth ddehongli thema. Mae beirniaid Ffotomarathon Llandudno yn cynnwys Alfredo Cramerotti, cyfarwyddwr Oriel MOSTYN, Paul Sampson, curadur Oriel Ffotograffig Colwyn, Steve Morris, cadeirydd Cymdeithas Ffotograffig Llandudno, Lisa Heledd Jones, curadur Gŵyl Llawn a Betina Skovbro, sylfaenydd Ffotomarathon Caerdydd.

Cafodd Ffotomarathonau eu trefnu, â chryn lwyddiant, gan wirfoddolwyr yng Nghaerdydd rhwng 2004 a 2015. Roedd y digwyddiad yn boblogaidd iawn.

Yn ôl Betina Skovbro, aelod o dîm Ffotomarathon Caerdydd:
“Fe drefnon un ar ddeg Ffotomarathon llwyddiannus yng Nghaerdydd. Fe ddechreuon ni yn 2004 â 120 o bobl â chamerâu ffilm ac, erbyn 2015, roedd gennym 450 o gyfranogwyr ar y strydoedd gyda chamerâu digidol a ffônau. Cawsom lawer o hwyl ac fe gawsom ein hysbrydoli’n gyson gan greadigrwydd a dychymyg pob un a gymrodd ran. Mae’n wych bod CALL a LLAWN yn cyflwyno’r digwyddiad yn y gogledd. Rydym yn gobeithio y bydd ‘Ffotomarathon Llandudno’ mor boblogaidd bob tamaid ac y bydd yn rhoi cyfle i bawb sy’n cymryd rhan weld Llandudno trwy lygaid newydd!’

Mae Ffotomarathon Llandudno yn cael ei drefnu gan brosiect Culture Action Llandudno CIC (CALL) ar y cyd â Gŵyl LLAWN05. Nod CALL yw defnyddio celfyddyd a diwylliant i adfywio’r amgylchedd adeiledig a bywiogi’r gymuned leol. Mae’r prosiect hwn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa Syniadau: Pobl: Lleoedd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Dywedodd Edward Hiller, Cyfarwyddwr CALL a Rheolwr Gyfarwyddwr Ystadau Mostyn Cyf:
“Mae cynnal Ffotomarathon yn Llandudno yn gyfle gwych i bobl weld ein tref trwy lygad ffotograffydd. Does gen i ddim amheuaeth na fydd yr her yn ysbrydoliaeth i gyfuno delweddau eiconig ag ambell olygfa a fydd yn llai cyfarwydd efallai. Bydd y lluniau i gyd yn cael eu dangos mewn arddangosfa gyhoeddus rad ac am ddim a fydd yn agor yn LLAWN05 ar 15 Medi 2017.

Cost cymryd rhan yw pum punt ac fe fydd y digwyddiad yn dechrau yng Nghanolfan Ffotomarathon Llandudno, 10 Stryd Vaughan. Caiff y pedwar testun cyntaf eu cyhoeddi am 10am. Bydd yna wyth testun i gyd a phedwar testun i gyfranogwyr dan 16 oed.

2pm Topics Collection at Photomarathon Cardiff, Copyright by Betina Skovbro Photography/Photomarathon UK

100 o leoedd fydd ar gael yn Ffotomarathon Llandudno eleni ac mae cadw lle yn hanfodol. I gael mwy o wybodaeth ac i gadw lle ewch i wefan CALL:
Ffotomarathon – Macro https://www.cultureactionllandudno.co.uk/events/ffotomarathon-llandudno/?lang=cy
Mae hwn yn agored i bob oedolyn dros 18 oed.
Ffotomarathon – Micro https://www.cultureactionllandudno.co.uk/events/ffotomarathon-plant/?lang=cy
Gall unrhyw blentyn rhwng 3 a 18 oed gymryd rhan. Rhaid i bob un dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Rhaid i bobl ifanc 16-18 oed gael caniatâd ysgrifenedig rhiant neu warcheidwad er mwyn cymryd rhan.

 

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close