PROCESSIONS – Gweithdy Baner gydag Melanie Miller 12 Mai 11am

Home / Event / PROCESSIONS – Gweithdy Baner gydag Melanie Miller 12 Mai 11am
Loading Map....

Date/Time.
Date(s) - 12/05/2018
11:00 am - 4:00 pm

Location
10 Vaughan Street

Categories


Fe’ch gwahoddir i chwarae rhan ym mhrosiect PROCESSIONS, un o’r gweithiau o gelfyddyd gyfranogol mwyaf erioed.

Mae CALL, ar y cyd â MOSTYN, yn falch o gyhoeddi ein cefnogaeth i PROCESSIONS, gwaith celfyddyd o gyfranogiad torfol, i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl i ferched ym Mhrydain bleidleisio am y tro cyntaf.

Bydd y gweithdai gwneud baneri yn canolbwyntio ar destun a thecstilau, gan adleisio dulliau ymgyrchu’r Swffragetiaid. Fe fyddan nhw’n fannau i ystyried bywydau, syniadau a gobeithion menywod yn yr 21ain ganrif yn Llandudno.

Bydd yr artist Melanie Miller yn creu baner Llandudno ym mis Mai.

Gweithdai gwneud baneri tecstil:

Dyddiad: 12 Mai

Amser: 11am-4pm

Lleoliad: 10 Stryd Vaughan, Llandudno LL30

 

Beth fydd cyfranogwyr yn ei wneud?
Ymunwch â Melanie Miller i ddylunio a gwneud baner tecstilau i ddathlu canmlwyddiant menywod sy’n cael y bleidlais. Bydd y gweithdai yn dechrau gyda sesiwn i drafod syniadau, pryderon a gobeithion menywod yn yr 21ain ganrif.

Pa ddeunyddiau fyddwch chi’n eu defnyddio?
Amrywiaeth o ffabrigau ac edau. Mi fydd Melanie eich cyflwyno i ystod o dechnegau gwnïo gan gynnwys bondio, appliqué a brodwaith. Bydd pob cyfranogwr yn cyfrannu elfen wedi’i ffugio i’r faner.

Pa “gynnyrch” a wnewch chi greu?
Byddwn yn creu baner gymunedol i’w gario ar y gorymdaith yng Nghaerdydd ar 10 Mehefin; yn dibynnu ar nifer y cyfranogwyr, byddwn hefyd yn creu eitemau unigol i’w cymryd i’r orymdaith, megis ‘pennants’ a ffedogau.

Croeso i bob lefel sgiliau. Sefydlir y gweithdai fel y gall cyfranogwyr fynychu sesiwn un neu ddau neu dair.

Lluniaeth ysgafn a ddarparwyd, ond cofiwch ddod â’ch cinio eich hunain neu mae gaffis a delis gerllaw.

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiad Caerdydd ac i gofrestru i fod yn rhan ohono, ewch i:

www.processions.co.uk

#PROCESSIONS2018, @processions2018, @ArtichokeTrust, @1418NOW

neu e-bostiwch info@cultureactionllandudno.co.uk.

Cafodd prosiect PROCESSIONS ei gomisiynu gan 14-18 NOW a’i gynhyrchu gan Artichoke. Cafwyd cymorth gan y Loteri Genedlaethol drwy gyfrwng Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, ac Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Cynhyrchir PROCESSIONS Caerdydd gan Artichoke ar y cyd â Gŵyl y Llais a Chanolfan Mileniwm Cymru.

 

Bookings

Bookings are closed for this event.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close