FFotomarathon – 10am-2pm – plant

Home / Event / FFotomarathon – 10am-2pm – plant
Loading Map....

Date/Time.
Date(s) - 17/06/2017
10:00 am - 2:00 pm

Location
10 Vaughan Street

Categories


Cystadleuaeth ffotograffig gyda thro yn y gynffon
8 awr i dynnu 8 llun o 8 testun gwahanol!

Mae’r Ffotomarathon yn ddigwyddiad poblogaidd ledled Ewrop, ac fe gynhelir digwyddiadau rheolaidd yn Nenmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc ,Rwsia  ac erm, Caerdydd. Ac yn awr rydym yn cyflwyno’r digwyddiad hwn yn Llandudno am y tro cyntaf erioed.

Pwy All Gymryd Rhan?
Mae’r Ffotomarathon ar agor i bawb – pobl broffesiynol, Instagramwyr a neiniau (efallai eich bod chi’n perthyn i’r tri grŵp!). Y nod yw eich herio’ch hun, dan gyfyngiadau amser, a gweld i ble y bydd eich syniadau yn eich harwain.

Dan 16 oed
I ffotograffwyr iau (o dan 16 oed), mae gennym hanner marathon byrrach, pedair awr o hyd – mwy o sbrint mewn gwirionedd. Ond yr un fydd yr egwyddor ond bydd y pynciau’n wahanol a’r gwahanol gamau yn fwy…melys.
3-16 oed: rhaid i blant fod yng nghwmni rhieni.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?
Bydd angen: camera (gyda cherdyn cof) neu ffôn clyfar
Dewch i’r Ganolfan erbyn 10am i godi eich cerdyn cystadlu ac i dderbyn y 4 testun dirgel cyntaf. Yna, bydd gennych bedair awr i gymryd eich pedair delwedd gyntaf yn y drefn y cân nhw eu rhoi i chi. Bedair awr yn ddiweddarach, am 2pm, bydd y set nesaf o destunau cudd yn cael ei rhyddhau. Bydd yna ddigon o sgôp i ddehongli a bod yn greadigol.
Cwestiynau-Cyffredin_Ffotomarathon-Llandudno
Rhaid i bob ymgeisydd ddod i gasglu ei destunau o’r Ganolfan yn y cnawd ac i gael stampio’i gerdyn cystadlu. Bydd y Ganolfan wedyn yn derbyn eich cynigion gorffenedig – drwy lawrlwytho delweddau oddi ar eich cerdyn cof neu eich ffôn clyfar – o 4pm tan 6pm.

Mae yna wobrau gwych i’w hennill!

Ar ddiwedd y Ffotomarathon, caiff yr holl ddelweddau eu casglu ynghyd cyn i’n panel o feirniaid gyfarfod i bennu’r enillwyr. Bydd pob un o’r lluniau – ie, POB UN OHONYNT! – yn cael eu dangos mewn arddangosfa gyhoeddus rad ac am ddim a fydd yn agor yn LLAWN05 ar 15 Medi, 2017. Bydd yn dipyn o gasgliad!

Mae angen i chi gadw lle!

Drwy gystadlu yn y digwyddiad hwn rydych yn ymrwymo i barchu’r Telerau
a’r Amodau a nodir yn y fan hon, Telerau ac Amodau-Ffotomarathon Llandudno

Bookings

Bookings are closed for this event.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close