Cwrdd | Meet

Home / News / Cwrdd | Meet

Mae ‘Cwrdd’ yn gyfres o ymyriadau a thrafodaethau yn seiliedig yn fras ar wasanaeth capel. Bydd yna gerddoriaeth, perfformiadau, myfyrdodau a darlleniadau, wedi’u dilyn gan de capel traddodiadol.

Dydd Sul 27 November, Tachwedd 12-3pm at Capel y Tabernacl, Stryd Mostyn Uchaf, Llandudno.

Democratiaeth ac adfywio diwylliannol: sicrhau bod cymunedau’n ymwneud â’r broses o ddatblygu adeiladau segur.

Bydd yna sgwrs agored ar ôl y te i drafod gorffennol, presennol a dyfodol yr adeilad.

  • 12 pm -12.45 pm: Gwasanaeth
  • 12.45 pm – 1.45 pm: Te a sgwrs
  • 1.45 pm – 2.45 pm: Trafodaeth yn y Festri

Gyda perfformiad gan:

Sophie McKeand: Awdur, bardd a pherfformiwr sy’n gweithio ym maes y Celfyddydau Cyfranogol Cymunedol. Bardd Pobl Ifainc Cymru Ebrill 2016-2018. Enillydd gwobr Out Spoken am Arloesi mewn Barddoniaeth yn 2015.

Martin Daws: Bardd llafar, awdur ac addysgwr creadigol a chanddo 20 mlynedd o brofiad proffesiynol.

John Lawrence: Cerddoriaeth

cwrdd

Cyfraniadau gan y canlynol:

Marc Rees: Creawdwr a churadur gosodweithiau a pherfformiadau; mae ei waith yn ymateb yn artistig i le a chymuned.

Marian Delyth: Artist, ffotograffydd a dylunydd graffig; artist preswyl y Tabernacl ym mis Mai 2016.

Sarah Younan: Artist, gwneuthurwr, rheolwr prosiect, darlithydd / academydd, ymchwilydd ac artist preswyl y Tabernacl ym mis Mehefin 2016.

Jenny Hall: Cyfarwyddwr creadigol Crafted Space, celfyddyd a phensaernïaeth, ac artist preswyl y Tabernacl ym mis Medi 2016.

Megan Broadmeadow: Artist digidol, perfformiwr a chynhyrchydd creadigol.

Roger Hughes: cyd-sylfaenydd CEG, Cerddoriaeth Eryri a’r Gogledd; grŵp o gerddorion a chyfansoddwyr creadigol sy’n gweithio gyda’i gilydd i alluogi i’w cerddoriaeth gael ei chlywed ac i datblygu cyfleoedd cerddorol creadigol yng ngogledd-orllewin Cymru a thu hwnt.

Jane Greenfield: Cyd-gyfarwyddwr sefydliad celfyddydol Home Live Art, Llundain. Mae Jane yn aelod gweithgar o’r gymuned ddawns a chelfyddydau byw yn rhyngwladol, ac mae hi’n curadu gwyliau megis Coastal Currents yn Hastings.

Clive Wolfendale: Prif Swyddog Gweithredol CAIS, elusen yn Llandudno sy’n darparu gwasanaethau i bobl ddifreintiedig ledled Cymru, gan gynnwys rhaglen ‘Change Step’ i gyn-filwyr a Sefydliad Jigsaw, sy’n helpu cyn-droseddwyr i ailymuno â chymdeithas. Mae e’n gefnogwr brwd i’r iaith Gymraeg ac yn ymddiriedolwr canolfan iaith a diwylliant Nant Gwrtheyrn. Mae Clive yn gerddor amatur brwd hefyd ac yn aelod o nifer o grwpiau lleol.

Gerry Sweeny: Bu Gerry’n ymwneud â’r Tabernacl ers dros 10 mlynedd ac mae’n Gadeirydd Cymdeithas Ddinesig Llandudno ar hyn o bryd. Mae’n Gadeirydd Cyfeillion Happy Valley; Ymddiriedolwr Amgueddfa Llandudno ac yn Gyfarwyddwr Cymdeithas Lletygarwch Llandudno. Mae Gerry yn aelod o Bwyllgor Rheoli Cyfeillion Traeth y Gorllewin; y Fforwm Arfordirol a Phanel Ymgynghorol Ardal Gadwraeth Sirol Conwy.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close