Beth nesaf i Dŷ Tedder – Dyfodol FreeHaus

Home / News / Beth nesaf i Dŷ Tedder – Dyfodol FreeHaus

Mae menter celfyddyd gymunedol yng nghanol Llandudno yn awyddus i drafod dyfodol Tŷ Tedder, hen glwb y RAFA ar Stryd Augusta, gyda chyfranogwyr ac aelodau o’r gymuned ehangach. Mae yna wahoddiad i bob un ddod at ei gilydd dros benwythnos 10/11 Rhagfyr ar gyfer dau ddigwyddiad a fydd yn ein helpu ni i sefydlu cynllun 2017.

Yn ddiweddar, bu Culture Action Llandudno CIC (CALL) yn defnyddio’r gofod i gyflwyno Ysgol Gelf FreeHaus. Roedd y prosiect arloesol hwn yn fodd i ddarparu ysgol gelf dros yr haf, a honno’n agored i bawb, yn ddechreuwyr hollol neu’n bobl greadigol brofiadol.

freehaus-augusta-road

“Roedd rhaglen yr ysgol gelf yn gyfle i fyfyrwyr ddysgu sgiliau newydd ac i arbrofi. Fe ddefnyddion ni’r adeilad hefyd fel gofod preswyl i artistiaid ac fe gynhaliwyd sawl digwyddiad llwyddiannus iawn gyda’r hwyr. Rydym yn awyddus i glywed syniadau pobl ar gyfer yr hyn a ddylai ddigwydd yno nawr a sut y gallwn ddatblygu ac estyn y defnydd a wneir o’r adeilad yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn clywed gan fentrau i artistiaid eraill ledled y DG – byddan nhw’n ein helpu ni i gynllunio,” meddai Emrys Williams, artist arweiniol gyda’r prosiect.

Bydd Ysgol Gelf FreeHaus yn dychwelyd ar ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr am 2pm. Bydd yna lawer o weithgareddau gwahanol, gan gynnwys ‘Creu cardiau a phapur lapio Nadolig’ gyda’r artistiaid Nadine Carter-Smith, Nyree Waters a Sophie Lee.

“Mae croeso i bobl o bob oed a phob gallu; mae’r ysgol gelfyddyd yn agored i bawb. Bydd yna fins peis, gwin cynnes a thrafodaethau anffurfiol er mwyn clywed barn pobl am weithgarwch y flwyddyn nesaf,” meddai Emrys.

Mae’r tîm hefyd yn eich gwahodd i gael ‘brunch’ gyda nhw ar ddydd Sul 11 Rhagfyr am 11am ac i glywed gan rai o artistiaid eleni yn siarad am eu gwaith. Bydd cyfle i glywed hefyd gan gynrychiolwyr gwahanol fentrau cymunedol ledled y DG.

open-night-students-6

Cyflwynir y prosiect hwn gan fenter gydweithredol CALL, gyda chymorth ariannol grant gan gronfa ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd’ Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf. Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim; i gadw lle, i nodi eich diddordeb neu i gael mwy o wybodaeth am ein siaradwyr a’n gweithgareddau, ewch i https://www.cultureactionllandudno.co.uk/events/ .

“Mae gennym gyfle nawr i ddatblygu llwyddiant Ysgol Gelf FreeHaus ac i wneud rhywbeth gwreiddiol a chyffrous. Rydym yn gobeithio y gall yr adeilad hwn fod, yn yr hir-dymor hir, yn gyrchfan ddiwylliannol allweddol i’r dref,” meddai Sabine Cockrill, Cyfarwyddwr CALL, Culture Action Llandudno (CIC).

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close