Artistiaid Preswyl Llawn05 yn Archwilio Llandudno

Home / News / Artistiaid Preswyl Llawn05 yn Archwilio Llandudno

Artistiaid Preswyl Llawn05 yn Archwilio Llandudno

Roedd preswyliadau celfyddydol, gan gynnwys bar ewinedd, gweithdai argraffu a gosodwaith ffotograffig – ynghyd â pheiriant ymdrochi ar y Promenâd – i gyd yn rhan o ŵyl gelfyddydol lwyddiannus Llawn05 yn Llandudno yn ddiweddar.

Yn ôl Sabine Cockrill, Cyfarwyddwr CALL:
“Eleni, fe weithion ni’n agos â thîm Llawn05 ac roedd hynny’n fodd i dri o artistiaid cynllun ‘Siapio Fy Nhref’ CALL gymryd rhan yn yr ŵyl eleni. Rydym wedi comisiynu cyfres o artistiaid i ddatblygu preswyliadau dros y naw mis nesaf. Maent yn archwilio tref Llandudno ac yn cynnal trafodaethau â’n cymunedau. Rydym am gydweithio er mwyn datblygu darlun o’r gorffennol, y presennol a’r hyn y gallai’r dyfodol ei gynnig i Landudno.”

Aeth yr artist Jenny Cashmore ati i ddatblygu palet o liwiau sglein ewinedd sy’n adlewyrchu amgylchfyd naturiol ac adeiledig y dref. Yn ystod Llawn05, cafodd Jenny gyfle i drafod ‘Lliwiau Llandudno’ gyda ‘chwsmeriaid’ y bar ewinedd.

Dywedodd Jenny:
“Mae gennyf ddiddordeb yn y berthynas rhwng pobl a’r mannau y maent yn byw ynddynt. Roedd i brosiect ‘Lliwiau Llandudno’ dair prif thema, sef pensaernïaeth, natur ac eiconau’r dref. Yn ystod Llawn05, roedd hi’n grêt gallu siarad â phobl wrth iddyn nhw gael paentio’u hewinedd. Arweiniodd hynny at drafodaethau newydd a diddorol am yr hyn y mae pobl yn ei deimlo am dref Llandudno.”

Aeth yr artistiaid Becca Thomas a Clare Charles ati i weithio gyda Chlwb Ieuenctid Tŷ Llywelyn i greu dyluniadau ar gyfer cardiau post a fyddai’n adlewyrchu’r dref. Yn ystod yr ŵyl, fe greon nhw gardiau post, trwy gyfrwng technegau argraffu sgrin, er mwyn rhoi cyfle i bobl Llandudno ateb y cwestiynau ‘Pwy ydym ni, yn y fan hon, nawr?’ neu ‘Pwy ydych chi, fan hyn?’

Bu’r ffotograffydd Lauren Maccabee yn gweithio yng ngwestai Glascoed, Adcote House, Gwely a Brecwast The Oasis, Gwely a Brecwast Bryn Derwen a Mulberry House. Aeth ati i ddatgelu rhai o straeon cudd y bobl sy’n croesawu ymwelwyr i Landudno. Cafodd ei ffotograffau eu harddangos mewn peiriant ymdrochi ar y cyd â recordiadau sain o’r straeon hynny gan Alan Whitfield, ffotograffydd, artist fideo a bardd o ogledd Cymru.

Cynhaliwyd arddangosfa o bob delwedd a gyflwynwyd yn ystod Ffotomarathon Llandudno yng nghanolfan Llawn05, 10 Stryd Vaughan. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ffotograffiaeth hon ar 17 Mehefin 2017 – yr her i ymgeiswyr oedd tynnu 8 ffotograff o 8 testun penodol yn ystod cyfnod o 8 awr. Mae’r lluniau’n adlewyrchu’r diwrnod heulog hwnnw ym mis Mehefin a lliwiau byw y dref. Gallwch weld y delweddau buddugol ar-lein yn www.cultureactionllandudno.co.uk/oriel-ffotomarathon-2017.

Mae’r prosiectau hyn yn ganlyniad i fenter gydweithredol a chymorth ariannol cronfa ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd’ Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Yr artist nesaf a fydd yn gweithio yn Llandudno yw Lindsey Colbourne. Bydd hi’n creu ‘Map y Bobl o Landudno’. Yn ystod y cyfnod rhwng mis Medi a chanol mis Hydref, mae Lindsey’n gofyn i bobl fynd â hi ar daith – mewn car neu ar droed, i rannu’r daith i’r ysgol neu i’r gwaith â hi, neu i rannu hoff dro gyda’r ci neu daith â sgwter neu gadair wthio. Mae mwy o wybodaeth am ‘Fap y Bobl o Landudno’ ar gael ar-lein yn https://mapllandudno.org/.

Fe gewch chi fwy o wybodaeth am brosiect ‘Shape My Town’ a’r artistiaid a fydd yn cymryd rhan mewn preswylfeydd yn y dref yn www.cultureactionllandudno.co.uk/portfolio-posts/siapio-fy-nhref.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close