Ysgol Gelf FreeHaus

Yr ‘Haus of Helfa’ gynt

26 Stryd Augusta, Llandudno, LL30 2AE

Mae Ysgol Gelf Freehaus yn brosiect rhad ac am ddim newydd ac unigryw yng Nghymru sy’n hyrwyddo mynegiant creadigol a’r gred y ‘gall pob un fod yn artist.’ Debbie Sharp ac Emrys Williams fydd artistiaid arweiniol y prosiect hwn.

Mae’r Freehaus yn agored i bawb a does yna ddim gofynion mynediad o gwbl nac unrhyw ffioedd. Cewch gofrestru ar sail ‘y cyntaf i’r felin gaiff falu’. Ac fe gewch chi roi cynnig ar bethau a phrofiadau newydd, mynd ati i greu gydag artistiaid profiadol a datblygu eich sgiliau a’ch greddf. Bydd y ffocws ar fwynhad, hygyrchedd a phrofiadau celfyddydol go iawn. Ni fydd yna brofion nac arholiadau ysgrifenedig!

Mae’r Freehaus ar agor i ddechreuwyr, amaturiaid ac artistiaid gweithredol fel ei gilydd. Efallai eich bod chi wastad wedi bod eisiau creu celfyddyd heb erioed gael y cyfle iawn i wneud hynny. Neu fe allech chi fod eisoes yn creu gwaith ond yn awyddus i gael profiadau ac ysgogiadau newydd. Fe allech chi fod mewn coleg chweched dosbarth neu’n awyddus i wneud cais i goleg celf ac yn chwilio am gymorth gyda’ch gwaith. Neu efallai eich bod wedi ymddeol a’ch bod chi eisiau archwilio pwnc newydd mewn awyrgylch cyffrous. Â mannau stiwdio mawrion yng nghanol Llandudno, mae Freehaus yn lle a fydd yn caniatáu i chi dyfu a datblygu.

Mae’r ysgol yn gymuned ysgogol a hamddenol. Mae ei hartistiaid yn gweithio ar eu prosiectau eu hunain ac yn helpu eraill. Mae’r ysgol yn agored i bob un o ddulliau cyfredol ysgolion celf prif ffrwd, o wahanol arbenigeddau Celfyddyd Gain i feysydd dylunio a pherfformiad.

Rydym yn credu y gall unrhyw un gael budd o weithio gyda defnyddiau a syniadau mewn ysgol gelf wedi’i hwyluso a’i harwain gan artistiaid gweithredol. Byddwch yn defnyddio eich dychymyg a’ch deallusrwydd mewn cyd-destunau newydd ac yn diosg eich swildod!
Gall yr ysgol gynnig amrywiaeth o brofiadau a gwahanol ddulliau o ddysgu – o brosiectau byrion yn yr adeilad ei hun ac yn Llandudno i gyfnodau hwy yn y stiwdio. Bydd y rheiny’n cwmpasu gwaith unigol a gwaith grŵp a fydd yn talu sylw penodol i anghenion a diddordebau unigolion.

Cysylltwch â ni neu dewch i siarad â ni ac fe helpwn ni chi i ymuno! Gallwch glicio hefyd ar y tab “CYSYLLTU” ac anfon neges atom i gofrestru.

Bydd y rhaglen lawn o weithgareddau ar gael i’w lawrlwytho yn y fan hon cyn bo hir.

Cymrodyr ac Artistiaid
Cysylltiol FreeHaus

Yn rhan o’n blwyddyn lansio, byddwn yn cyflogi chwech o Gymrodyr FreeHaus yn ogystal â thri Artist Cyswllt FreeHaus i gefnogi datblygiad cychwynnol ein cymuned artistig ddeinamig. Bydd y ‘Cymrodyr’ a’r Artistiaid Cysylltiol yn rhan bwysig o’r prosiect hwn ac yn sefydlu cymuned gelfyddydol yn yr adeilad. Byddant hefyd yn cyfrannu at waith yr ysgol gelf mewn gwahanol ffyrdd: fel hwyluswyr gweithdai, fel swyddogion cymorth amrywiol (yn ddibynnol ar sgiliau unigol) ac fel artistiaid yn gweithio yn yr adeilad o fis Mehefin tan fis Hydref 2016.

Yn ogystal â hynny, bydd y Cymrodyr a’r Artistiaid Cysylltiol yn dangos gwaith yn yr arddangosfa fawr a fydd yn cyd-fynd â gŵyl gelfyddydol LLawn04 ar ddiwedd mis Medi.

Bydd ‘Freehaus LlanDADA’ yn dathlu canmlwyddiant Dadayddiaeth mewn gwahanol ffurfiau ac fe fydd yna wahoddiad i Gymrodyr ac Artistiaid Cysylltiol ymateb i fudiad a oedd yn argymell arbrofi a defnydd o ffyrdd newydd deinamig o greu a chysylltu deunyddiau, syniadau a gweithgareddau.

This post is also available in: English

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close