Llenwi’r Bwlch

Home / / / / Llenwi’r Bwlch

Bydd yr artist Helaina Sharpley yn creu gwaith celfyddydol ar raddfa fawr i ddangos sut y byddai Pier Llandudno a Phafiliwn y Pier wedi edrych mewn blynyddoedd a fu.

Yn 700m o hyd, pier Llandudno yw’r hiraf yng Nghymru. Cafodd ei gynllunio gan Brunlees a McKerrow ac fe’i agorwyd i’r cyhoedd yn 1878. Roedd gan Theatr Pafiliwn y Pier hanes anhygoel – roedd yn neuadd gyngerdd yn y lle cyntaf, lle chwaraeai Cerddorfa’r Riviere (1886-1936), yna roedd yn gartref i sioeau ‘variety’ gwych tan y 1960au. Roedd yn ganolbwynt ar gyfer diwylliant ac adloniant yn y gymuned. Yn y blynyddoedd wedyn, daeth enwau cyfarwydd fel George Formby, Petula Clark, y Beverley Sisters a Cliff Richard bob un i Bafiliwn y Pier. Yn 1994, cafodd yr adeilad ei ddinistrio gan dân, gan adael dim ond y strwythur haearn addurnedig ar ôl.

Rydym yn awyddus i gofnodi hanes y fan a’ch atgofion chi o’r ‘Man Coll’ hwn ac rydym yn gofyn i chi gyfrannu eich syniadau am yr hyn a allai ddigwydd yn y rhan hon o’r dref yn y dyfodol. Mae croeso i chi ysgrifennu eich sylwadau a’ch straeon ar y sticeri a ddarperir!

Ynglŷn â’r artist

Mae Helaina, sydd yn gweithio gan mwyaf yng Ngorllewin Swydd Efrog, yn creu gwaith gwifr mewn dau a thri dimensiwn. Mae hi’n derbyn comisiynau personol ac yn creu gwaith i orielau yn y DG ac yn rhyngwladol. Caiff ei dylanwadu yn arbennig gan geinder pensaernïaeth Edwardaidd a Fictoraidd. Enillodd ei gwaith wobrau yn Ffair Fasnach Crefftau Prydain, a oedd yn gyfle i arddangos y gorau o gelfyddyd a chrefftau Prydeinig cyfoes. Mae’r artist David Hockney yn berchen ar ddau ddarn o’i gwaith.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

This post is also available in: English