LLENWI’R BWLCH – Helaina Sharpley

Home / Event / LLENWI’R BWLCH – Helaina Sharpley
Loading Map....

Date/Time.
Date(s) - 03/04/2017 - 04/04/2017
10:00 am - 4:00 pm

Location
Llandudno Bandstand

Categories


Bydd yr artist Helaina Sharpley yn creu gwaith celfyddydol ar raddfa fawr i ddangos sut y byddai Pier Llandudno a Phafiliwn y Pier wedi edrych mewn blynyddoedd a fu.

Yn 700m o hyd, pier Llandudno yw’r hiraf yng Nghymru. Cafodd ei gynllunio gan Brunlees a McKerrow ac fe’i agorwyd i’r cyhoedd yn 1878. Roedd gan Theatr Pafiliwn y Pier hanes anhygoel – roedd yn neuadd gyngerdd yn y lle cyntaf, lle chwaraeai Cerddorfa’r Riviere (1886-1936), yna roedd yn gartref i sioeau ‘variety’ gwych tan y 1960au. Roedd yn ganolbwynt ar gyfer diwylliant ac adloniant yn y gymuned. Yn y blynyddoedd wedyn, daeth enwau cyfarwydd fel George Formby, Petula Clark, y Beverley Sisters a Cliff Richard bob un i Bafiliwn y Pier. Yn 1994, cafodd yr adeilad ei ddinistrio gan dân, gan adael dim ond y strwythur haearn addurnedig ar ôl.

Rydym yn awyddus i gofnodi hanes y fan a’ch atgofion chi o’r ‘Man Coll’ hwn ac rydym yn gofyn i chi gyfrannu eich syniadau am yr hyn a allai ddigwydd yn y rhan hon o’r dref yn y dyfodol. Mae croeso i chi ysgrifennu eich sylwadau a’ch straeon ar y sticeri a ddarperir!

Ynglŷn â’r artist

Mae Helaina, sydd yn gweithio gan mwyaf yng Ngorllewin Swydd Efrog, yn creu gwaith gwifr mewn dau a thri dimensiwn. Mae hi’n derbyn comisiynau personol ac yn creu gwaith i orielau yn y DG ac yn rhyngwladol. Caiff ei dylanwadu yn arbennig gan geinder pensaernïaeth Edwardaidd a Fictoraidd. Enillodd ei gwaith wobrau yn Ffair Fasnach Crefftau Prydain, a oedd yn gyfle i arddangos y gorau o gelfyddyd a chrefftau Prydeinig cyfoes. Mae’r artist David Hockney yn berchen ar ddau ddarn o’i gwaith.

Culture Action Llandudno

Rydym yn fenter gymdeithasol sy’n ceisio arwain adfywiad diwylliannol yn Llandudno. Mae’r prosiect hwn yn derbyn nawdd grant gan gronfa ‘Syniadau : Pobl : Lleoedd’ Cyngor Celfyddydau Cymru.

Nod y rhaglen honno yw gweithio gydag artistiaid a chymunedau ar brosiectau sy’n ceisio adfywio ardaloedd mewn ffordd ddychmygus ac uchelgeisiol, a ffyrdd sydd yn ystyried dyheadau a gobeithion trigolion lleol. Mae cydweithio yn ganolog i’r broses honno, ac mae saith o brosiectau Syniadau : Pobl : Lleoedd yn weithredol ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd.

This post is also available in: English

Related Posts