Dyma’r hyn y mae Llandudno’n ei wneud – Lizzie Hughes a Lisa Carter

Home / Event / Dyma’r hyn y mae Llandudno’n ei wneud – Lizzie Hughes a Lisa Carter
Loading Map....

Date/Time.
Date(s) - 10/03/2018
12:30 pm - 2:30 pm

Location
10 Vaughan Street

Categories


Yn ystod mis Chwefror, yn rhan o breswyliad i artistiaid gyda CALL (Culture Action Llandudno), siaradodd Lizzie Hughes a Lisa Carter â bron i 300 o bobl yn Llandudno sy’n mwynhau gwneud pethau. Cawsant eu croesawu i glybiau a dosbarthiadau a hyd yn oed i gartrefi pobl ac roedden nhw’n falch iawn o weld bod y dref yn llawn pobl sy’n mwynhau gweithio gyda phren, metel, ffabrig ac edafedd i greu pethau rhyfeddol!

Yn ymateb i’r sgyrsiau hynny, lluniwyd poster sy’n cynnwys print gan Lizzie ar un ochr a gwybodaeth ar yr ochr arall am lawer iawn o’r unigolion a’r grwpiau creadigol sy’n cwrdd yn rheolaidd yn y dref. Rydym yn gobeithio y bydd yn helpu mwy o bobl i gymryd y cam hollbwysig hwnnw, o’r syniad gwreiddiol i’r broses o greu!

Rydym yn falch iawn o’ch gwahodd chi, eich ffrindiau, eich teulu ac unrhyw aelodau o’ch cymdeithas i lansiad ‘Dyma’r hyn y mae Llandudno’n ei wneud / This is What Llandudno Does’ ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth o 12.30pm i 2.30 pm yn 10 Stryd Vaughan, Llandudno LL30 1AB, y drws nesaf i Oriel Mostyn.

Bydd yna de prynhawn a phosteri i chi eu cymryd adre’ gyda chi.

This post is also available in: English

Related Posts

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close