Dyma’r hyn y mae Llandudno’n ei wneud – Lizzie Hughes a Lisa Carter

Home / Event / Dyma’r hyn y mae Llandudno’n ei wneud – Lizzie Hughes a Lisa Carter
Loading Map....

Date/Time.
Date(s) - 10/03/2018
12:30 pm - 2:30 pm

Location
10 Vaughan Street

Categories


Yn ystod mis Chwefror, yn rhan o breswyliad i artistiaid gyda CALL (Culture Action Llandudno), siaradodd Lizzie Hughes a Lisa Carter รข bron i 300 o bobl yn Llandudno sy’n mwynhau gwneud pethau. Cawsant eu croesawu i glybiau a dosbarthiadau a hyd yn oed i gartrefi pobl ac roedden nhw’n falch iawn o weld bod y dref yn llawn pobl sy’n mwynhau gweithio gyda phren, metel, ffabrig ac edafedd i greu pethau rhyfeddol!

Yn ymateb i’r sgyrsiau hynny, lluniwyd poster sy’n cynnwys print gan Lizzie ar un ochr a gwybodaeth ar yr ochr arall am lawer iawn o’r unigolion a’r grwpiau creadigol sy’n cwrdd yn rheolaidd yn y dref. Rydym yn gobeithio y bydd yn helpu mwy o bobl i gymryd y cam hollbwysig hwnnw, o’r syniad gwreiddiol i’r broses o greu!

Rydym yn falch iawn o’ch gwahodd chi, eich ffrindiau, eich teulu ac unrhyw aelodau o’ch cymdeithas i lansiad ‘Dyma’r hyn y mae Llandudno’n ei wneud / This is What Llandudno Does’ ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth o 12.30pm i 2.30 pm yn 10 Stryd Vaughan, Llandudno LL30 1AB, y drws nesaf i Oriel Mostyn.

Bydd yna de prynhawn a phosteri i chi eu cymryd adre’ gyda chi.

This post is also available in: English

Related Posts